Month: June 2023

12 சதுரம் உள்ள வீட்டு வயரிங்

வீட்டு வயரிங் 12 சதுரம் உள்ள வீடு பத்தி தான் பாக்க போரோம் இப்ப காங்ரீடீல் பைப் போடுவது இதை பார்தாலே  நீங்ளே பைப் போடலாம் வீடு கட்டினால் இதை பார்த்து பைப் போடலாம் […]

Continue reading